The Bell Country Inn - Hafan

Photo-for-the-bell-004.jpgbell_outside_web.jpgHomepage_Bar_ImageSmall.jpgHomepage_Bedroom_ImageSmall.jpg

Mae yna groeso cynnes iawn i chi yn y dafarn 5 seren hon a brynwyd nol yn 2007 sydd wedi’i lleoli yng nghalon Canolbarth Cymru, ym mhentref bychan Llanllŷr, dim ond 1.8 milltir o Landrindod. Y Bell Country Inn yw’r lleoliad canolog gorau i chwilota mewn nifer o atyniadau ymwelwyr a mannau o ddiddordeb ac mae o fewn cyrraedd hwylus i Gwm Elan, Barcutiaid, clwb golff lleol ac mae Bannau Brycheinog tua .... milltir i ffwrdd.

Gallwch greu’r gwyliau penwythnos perffaith gan ddewis swatio’n glyd gyda llyfr da, efallai mynd am dro o gwmpas ein llyn a pharc lleol, neu beth am roi tro ar heicio, ar feicio, ar ferlota neu dim ond chwilota drwy brydferthwch naturiol Canolbarth Cymru.

Mae yna awyrgylch gynnes a chyfeillgar yn y bwyty gyda’r fwydlen yn adlewyrchu’r tymhorau gyda phwyslais cry f ar ddefnyddio bwydydd lleol. 

Sylwadau Cwsmeriaid

"Mae’r lle hwn yn seren ddisglair yng Nghymru"

"Cinio dydd Sul blasus iawn a golygfa hyfryd ar draws cefn gwlad ac mae’r “lle chwech” yn ardderchog. Tu hwnt o chic ac mae na flodau godidog y tu allan"

"Am le braf i ganfod mewn lleoliad hyfryd"

"Gwesty teuluol cynnes a chroesawgar y byddwn yn ei argymell yn gryf."

Rydym yn edrych ymlaen i’ch croesawu

Website by InSynch