Llety

Mae’r Bell yn cynnig llety i westeion sy’n cynnwys 9 ystafell wely ensuite, pob un wedi’i dodrefnu i safon uchel iawn ac rydym wedi cael gradd 5 seren Tafarn Wledig gan Fwrdd Croeso Cymru.

Mae digonedd o le yn yr ystafelloedd ac mae gan rai ohonynt olygfa dros fynyddoedd hyfryd Cymru.

Mae ein dillad gwely o liain gwyn gyda chwilitiau godidog, [ond mae blancedi ar gael hefyd]

Ystafelloedd ymolchi o'r radd orau gyda sebonau a shampŵ moethus ac ati.

Mae offer gwneud te a choffi a dŵr potel ymhob un o’n hystafelloedd.

Mae teledu sgrin fflat ymhob un o’r ystafelloedd.

Mae di-wifr am ddim ar gael hefyd.

Does dim mini bar yn yr un o’n hystafelloedd.

Gallwch gofnodi o 2pm ac ymadael erbyn 10am. Ein polisi canslo yw 48 awr.

Rhaid i blant sy’n aros yn yr Ystafell Deulu fod hyd at 16 oed

subimage1.jpg

Acommodationpage_View_ImageSmall.jpg

Golygfa o’r ffenest

subimage3.jpg

Acommodationpage_Bedroon_ImageSmall.jpg


Website by InSynch