Contact

Getting in touch

You can call us on
01597 823 959

You can fax us on 
01597 825 618

You can Email Here

or fill out our Contact Form

Chynigion Arbennig

Manteisiwch ar ein bargeinion  tymhorol diweddaraf a chynigion arbennig

Cynnig Pecyn

Arhoswch nos Iau a nos Wener a cewch chi nos Sadwrn am ddim yn ein Ystafell Swît am £105.00 yr ystafell y noson, gwely a brecwast (fel arfer £115.00 yr ystafell y noson gwely a brecwast.)Y pecyn hwn ar gael tan 13eg Rhagfyr 2012.


Cynnig Pecyn 

Arhoswch nos Wener a nos Sadwrn a derbyn taleb gwerth £30.00 i wario ar bryd nos ar eich noson gyntaf. £95.00 yr ystafell y noson gwely a brecwast. Y pecyn hwn ar gael tan 30ain Tachwedd 2012.


 

Telerau ac Amodau

  • Yn amodol os yw ar gael
  • Dim ond ar gyfer archebion newydd
  • Rhaid talu o flaen llaw adeg archebu a does dim ad-daliad
  • Ni ellir defnyddio gyda chynigion eraill
  • Mae’r pris wedi’i seilio ar ddau oedolyn yn rhannu ystafell ddwbl neu twin.

specialoffer_image3_small.jpg

specialoffer_image2_small.jpg

specialoffer_image1_small.jpg

subimage4.jpg


Website by InSynch