Gwybodaeth

Taleb Anrheg

Rhowch anrheg arbennig iawn i’ch ffrindau – rhowch daleb am fwyd neu lety yn y Bell iddyn nhw. Gallwch brynu taleb anrheg am unrhyw werth a gellir eu defnyddio i dalu am brydau bwyd neu aros dros nos. Ebostiwch ni gyda’ch cais ac fe gysylltwn ni a chi am fanylion gwerth y daleb a manylion talu.

Nodwch dim ond Gwely a Brecwast sydd ar gael nos Sul gan fod y bar a’r bwyty ar gau, oni bai fod partïon o dros 10 wedi archebu o flaen llaw.

Mae’n ddrwg gennym ond allwn ni ddim derbyn cŵn.

Gallwch gofnodi o 2pm ac ymadael erbyn 10am.

 

Cyrraedd

Mae’r Bell Country Inn ar y A470 rhwng Llandrindod a Rhaeadr. Cliciwch yma i weld map o’r lleoliad


Polisi Canslo

48 awr


Archebu bwrdd

Mae hi wastad yn help os gallwch chi archebu eich bwrdd gan bod y bwyty yn gallu bod yn brysur.

Partïon Mwy o Faint

Rhaid archebu o flaen llaw ar gyfer partïon o 8 neu fwy

 

Amserau Gweini Bwyd

 

Cinio

Swper

LLUN

AR GAU

6.00 tan 8.30

MAWRTH

12.00 tan 2.00

6.00 tan 9.00  

MERCHER

12.00 tan 2.00

6.00 tan 9.00

IAU

12.00 tan 2.00

6.00 tan 9.00

GWENER

12.00 tan 2.00

6.00 tan 9.00

SADWRN

12.00 tan 2.00

6.00 tan 9.00

SUL

12.00 tan 2.00

AR GAU

 


 

 

 

 

 

 


NODWCH :-

[GALL AMSERAU AGOR Y BAR AMRYWIO]

Datganiad Hygyrchedd

  • Parcio ar darmac 
  • Prif ddrysau blaen dwbl 
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn ymhobman 
  • Ystafell anabl gydag ardal wlyb a mynediad rhwydd i’r holl gyfleusterau

Tacsis

Os hoffech archebu tacsi ffoniwch Pro Cabs ar 01597822877 neu Adyes ar 01597822118

Photos_073.JPG

Informationpage_Bedroom_ImageSmall.jpg

thebell_small.jpg

subimage4.jpgWebsite by InSynch